Eftirfarandi vötn og ár tilheyra Veiðifélagi Arnarvatnsheiðar. Refsveina ofan Stóralóns, Arnarvatn litla, Arfavötnin tvö, Ólafsvatn,Veiðitjörn, Leggjabrjótstjarnir, Mordísarvatn, Krummavatn, Jónsvatn, Krókavatn, Núpatjörn, Þorgeirsvatn, Þorvaldsvötn, Hlíðarvatn, Þórhallarlón, Strípalón, Hávaðavötn, Gilsbakkaá, Úlfsvatn,Úlfsvatnsá, Grunnuvötn, Syðra-Kvíslavatn, Gunnarssonavatn, Djúpalón, Álftavötn, Kaldalón og Nautavatn.
Félagið nær einnig til allra fiskgengra áa og lækja, sem í fyrrgreind vötn falla eða tengja þau saman, svo til þeirra vatna og tjarna þar sem fiskur er eða fiskirækt er möguleg í á félagssvæðinu.

Eins og sést á þessari upptlaningu er um marga mögulega veiðistaði að ræða þegar farið er á Arnarvatnsheiði, hér að neðan eru frekari upplýsingar um vötnin og veiðisvæðið.

Vötnin á Arnarvatnsheiði
Hér verður aðeins stiklað á stóru um þau vötn sem vinsælust eru til veiða á veiðisvæði Veiðifélags Borfirðinga á Arnarvatnsheiði.

Úlfsvatn
Úlfsvatn er særst vatna á okkar veiðisvæði, reyndar annað stærsta vatn á heiðinni allri á eftir Arnarvatni Stóra, það er 39,50 ha. og meðal dýpi er um 2,50 m. og mesta dýpi 3,50m. Í vatninu er bæði urriði og bleikja, lengi vel var bleikjan ráðandi enda skilyrði til hrygningar mun hagstæðari henni en urriðanum. Upp úr 1980 var því gripið til þess ráðs að veiða í smáriðin net nokkuð magn af smábleikju jafnframt því var veiddur urriði til hrognatöku. Mikið magn urriðaseiða var síða flutt aftur á heiðina og sleppt í nokkur vötn, en þó aðallega í Úlfsvatn. Á næstu árum jókst hlutfall urriða í stangveiðinni, veiðimönnum til mikillar ánægju, nú hefur náttúran tekið við hvort sem um er að kenna (þakka) inngripi okkar eða breyttu árferði, hlutfall urriða hefur aukist í öllum vötnum þó sérlega í Úlfsvatni.
Úlfsvatn er eina veiðivatnið á okkar svæði sem hefur verið haldið utanvið netaveiði veiðiréttareigenda, þar er því einungis stunduð stangveiði auk lítilsháttar dorgveiði gegnum ís þegar færð og veður hafa leyft.
Í vatninu eru nokkrir hólmar, mikið varp var í þessum hólmum áður fyrr, en það hefur spillst mikið á undanförnum áratugum, sérstaklega vegna minks og einnig vegna ágangs veiðimanna sem telja að betur veiðist úr hólmum en frá landi. Öll umferð í hólmunum á varptíma getur orðið til þess að fuglar afræki hreiður sín og egna þessa er okkur einn kostur nauðugur að banna allar ferðir í hólmana frá upphafi veiðitíma (breytilegur) til 15. júlí. Mjög færist í vöxt að menn séu með báta á vatninu, við höfum ekki lagst gegn því að svo komnu en sett hámark á særð véla við 10,hp. virði þeir sem eru með bát þetta og sýni þeim sem veiða frá landi tillit er ekki ætlunin að banna báta en gangi það ekki eftir verður það gert.
Veiðistaðir
Mest er veitt við suðurbakka vatnsins, út á töngum, ástæða þess er aðallega sú að vegur að vatninu liggur að veiðihúsum sunnan vatns og þar dvelja flestir. Þetta þýðir samt ekki að verr veiðist annarsstaðar, síður en svo það á við um nánast öll vötn á heiðinni að allstaðar er von um veiði . Mest er veitt á maðk og spún en hlutfall flugveiðinnar er alltaf að aukast.
Ekki eru til neinar ábyggilegar tölur um heildarveiði í vatninu en trúlega er um að ræða um 2500 fiska,  meðal þungi gæti verið un tvö pund, þannig að úr vatninu er verið að veiða eitthvað um  2,5 tonn. Stærstu fiskar sem veiðiverði er kunnugt um úr Úlfsvatni eru 9 punda bleikja og 13 punda urriði. Það skal þó tekið fram að ekki er vitað um alla veiði. Stundum vill það henda að vatnið gruggist þegar vindasamt er en ætíð er hægt að veiða með því að færa sig þeim megin sem vindur stendur á vatnið en langoftast er tær rönd meið landi í skjólinu. Að lokum er rétta að vara menn við að á Úlfsvarni getur orðið kröpp alda og er þeir sem nota báta við veiðar beðnir að hafa það í huga, enginn á að fara á vatnið í bát án þess að vera með björgunarvesti, slíkt er óábyrg hegðun og verður ekki liðin.

Arnarvatn Litla og tengd vötn
Arnarvatn er það vatn sem kemur næst Úlfsvatni hvað veiðiálag snertir, það er tæpir tólf hektarar að stærð það er mjög gott veiðivatn, í því er vænn og góður fiskur.
Arnarvatn Litla tilheyrir því vatnakerfi sem fellur í Norðlingafljót og er í miðri keðju vatna sem annarsvegar eiga upptök í Ólafsvatni og hinsvegar í Leggjabrjótstjörnum.

Ólafsvatn er lítið og grunnt vatn 0,75 ha, þar er lítil veiði og hefur farið minnkandi samhliða lækkandi vatnsstöðu undanfarin ár. Orsök þessarar þróunar er eflaust hve lítið hefur snjóað á heiðinni undanfarna vetur.
Úr Ólafsvatni rennur lítinn lækur Ólafsvatnslækur niður í Efra Arfavatn sem er frekar lítið vatn en afbragðs veiðivatn sérstaklega á flugu, einn besti veiðistaður þar er frá áberandi tanga sem gengur útí vatnið að vestanverðu.
Úr Efra Arfavatni rennur síðan lækur í smá flúðum niður í Neðra Arfavatn (stundum kallað syðra) þessi lækur heitir Arfavatnslækur og í honum má oft fá fisk. Arfavötnin eru samtals 5,25 ha og er neðra vatnið mun stærra, þar er og oftast mjög góð veiði. Stuttur stokkur (lækur) rennur síðan úr því í Arnarvatn Litla, hann ber einnig nafnið Arfavatnslækur.
Framundan þeim læk er einn besti veiðistaður í Arnarvatni Litla og þar á bakkanum hefur verið komið fyrir nýju veiðihúsi sem fer í útleigu í sumar þegar frágangi verður lokið ( mánaðarmót júní júl2010)
Þá Förum við að Leggjabrjótstjörnum.
Efsta tjörnin er S-S-V við Hvannamó ,þar eru tvær tjarnir sem er stutt á milli, báðar grunnar en þó má fá þar sæmilega veiði mest bleikju. Neðan við vestari og stærri tjörnina liggur gamla þjóðleiðin norður um Hvannamó og er farið yfir lækinn sem rennur í þá þriðju á tjarnar bakkanum, heitir hann Leggjabrjótur (orð að sönnu) Leggjabrjótur rennur síðan í neðstu tjörnina sem er lík hinum tveim hvað veiði snertir, en úr henni er síðan stuttur stokkur yfir í Veiðitjörn.
Veiðitjörn og umhverfi hennar er einn fallegasti staður á veiðisvæðinu, þar er yfirleitt afbragðs veiði, vænn fiskur bæði bleikja og urriði. Fiskurinn í Veiðitjörn getur þó verið mishittur, en þegar hann gefur sig er veiðin góð. Undanfarin sumur hefur botngróður verið til trafala sérstaklega síðsumars.
Úr Veiðitjörn rennur lækur Veiðitjarnarlækur, niður í Neðra Arfavatn austanvert, margir hafa veitt vel í þeim læk þótt ekki sé hann vatnsmikill.
Jónsvatn er sunnan við Arnarvatn Litla og er 3,00 ha ekkert rennur í það og þar er einungis bleikja, smá lækur rennur stundum í leysingum ofan í efsta lóníð í Refsveinunni.
Úr Arnarvatni Litla rennur Refsveina frekar lítil en falleg á sem á leiði sinni niður í Norðlingafljót fer í gegnum þrjú lón og niður í Stóralón, á allri þeirri leið er góð veiðivon sérstaklega þar sem rennur í lónin en einnig eru veiðistaðir í ánni sjálfri.
Stóralón er frekar grunnt og allt vætt í vöðlum það er 6 ha að stærð með einum litlum hólma. Þar er sérstaklega vinsælt að veiða á flugu, í vatninu er mikill og vænn fiskur bæði bleikja og urriði. 14 punda urriði hefur veiðst í Stóralóni fyrir nokkrum árum reyndar í net, þá er bleikjan yfirleitt einnig væn þar. Úr Stóralóni rennur Refsveina áfram í litla tjörn og síðan í Norðlingafljót.
Eitt vatn til viðbótar á afrennsli í Arnarvatn Litla það er Krummavatn N-A við Álftakrók.
Krummavatn er1,50 ha að stærð og verður að teljast frekar grunnt, en þrátt fyrir það er það afbragðs veiðivatn, frá því fellur Krummavatnslækur í austurenda Arnarvatns Litla
Önnur vötn sem fellur úr í Norðlingafljót eru Núpatjörn við Álftakróksskála, grunnt vatn með samgang við fljótið um lítinn læk, Núpatjörn af sumum nefnd Núpavatn er 1,75 ha . Ekki veiðist mikið þar núorðið en áður fyrr var þar nokkur veiði og fiskurinn talinn einkar góður til átu.
Þá má nefna Krókavatn, það er 2,50 ha að stærð með einum hólma. Krókavatn hefur ætíð verið talið gott veiðivatn með bæði urriða og bleikju, þar er fallegt umhverfi en mætti lagfæra slóða sem liggur að vatninu.
Þá eru upptalin þau vötn sem vinsælust eru og úr fellur í Norðlingafljót.

Mordísarvatn og Gunnarssonavatn.
Mordísarvatn er um margt sérstakt, þar er ekkert afrennsli og ekkert rennur í það annað en leysingavatn.Mordísarvatn var mælt um 1980 þá 6,25 ha, en í dag er það mun minna að flatarmáli vegna snjóleysis undanfarinna ára, en það er annað sem enn er óbreytt að það er dýpst allra vatna á svæðinu um 30 m þar sem dýpst er. Ekki er nema bleikja í því og ágæt til átu og væn. Oft veiðist ágætlega á stöng þar og best hefur gefist að nota spún toby eða íslandsspún.
Annað vatn sem hefur misst úrrennsli sit vegna lítillar úrkomu er Gunnarssonarvatn. Það er 14,25 ha að stærð allt djúpt og malar eða grjót botn að mestu. Þar var lítið veitt um margra ára skeið vegna þjóðsögu um loðsilung, en í vatninu er vel ætur fiskur bæði bleikja og urriði, það má þó nefna að í gegnum tíðina hefur verið óvenju mikið um samgróninga í kviðarhol fiskanna í vantinnu, umfram það sem gerist í flestum hinna vatnana.
Ýmis vötn mætti nefna sem eru sunnar og austar á heiðinni en þau eru í litlu sambandi við slóðakerfi á heiðinni og auk þess fisklítil og bera takmarkaða veiði, má í þeim flokki nefna ÁlftavötnDjúpalónNafnlausutjarnir og Nautavatn sem er sunnan Norðlingafljóts N-A af Reykjavatni.

Hlíðarvatn
Hlíðarvatn er 6,25 ha að stærð um tveggja m meðal dýpi, andstætt mörgum öðrum vötnum er nokkuð þéttur botn þannig að það gruggast minna í roki en flest hinna. Fram til þessa hefur vondur og langur vegur haldið aftur af mönnum að fara þangað til veiða, en þó hefur það verið nokkuð stundað. Nú er hinsvegar hægt að fara gamla slóð sem hefur verið lagfærð lítilsháttar og er þá farinn sami slóði og að efra Arfavatni, síðan er farið norðan þess og yfir Ólafsvatnslækinn á rennu, eftir það er slóðin greinileg og fær öllum jeppum. Í Hlíðarvatni er bæði bleikja og urriði og þar er oftast mjög góð veiði, margir sem hafa komið þangað einu sinni, hafa helst vilja fara þangað í hverri veiðiferð eftir það og með bættum samgöngum eiga vonandi fleiri eftir að taka ástfóstri við þetta skemmtilega vatn.
Úr Hlíðarvatni rennur Lónalækur, en hann er samkvæmt samningi við Húnvetninga ekki í veiðifélaginu og ekki heldur lónin sem hann fer um á leið sinni niður í Hávaðavatn sem er hinsvegar okkar megin.

Hávaðavatn
Hávaðavatn er rétt ofan við leitarmannaskálann við Úlfsvatn, og er slóði frá skálanum að vatninu, það er meðal djúpt og bæði bleikja og urriði í því. Veiði er góð í vatninu enda fiskvegir til beggja átta , eins og áður er sagt fellur Lónalækur í það að austan en úr fellur Gilsbakkaá niður í Úlfsvatn, í henni veiðist oft vel.

Hlíðavatn og sú vatna keðjann öll fellur sem sagt í Úlfsvatn og tilheyrir því nyrðra vatnasviði heiðarinnar sem ekki fellur til Norðlingafljóts.
Úr Úlfsvatni fellur Úlfsvatnsá niður í Grunnuvötn, neðsti hluti hennar er raunar stokkur og heitir Grunnuvatnastokkur (stokkar).

Grunnuvötn
Grunnuvötn eru tvö nánast aðskilin vötn og eru samtals 13,75 ha, grunn eins og nafnið bendir til, en þó allgóð veiðivötn,  mest veiðist þó á stöng í og framundan stokknum. Þar eru bæði bleikja og urriði eins og í þessu vatnakerfi öllu uppí Hlíðarvatn. Úr Grunnuvötnum fellur Lambá og er hún ekki í veiðifélaginu.

Syðra Kvíslavatn
Syðra Kvíslavatn er norður af Gunnuvötnunum 3,50 ha að stærð þar er fiskur en ekki mikið veitt.

Sunnar á heiðinni eru nokkur vötn sem hafa lítið verið nýtt vegna þess að erfitt er að komast að þeim á ökutækjum, má þar nefna Þorgeirsvatn 5,25 ha bleikjuvatn, þorgeirstjörn 2,50 smá bleikja og Þorvaldsvötn, tvö vötn aðskilin með mjóu sundi alls 4,75 ha. Þar er bæði bleikja og urriði.